Zakres usług

Wykonujemy usługi w zakresie:

  • porządkowania (wykonywanie spisów, układanie, brakowanie), archiwizacji i przechowywania akt  kategorii B zgodnie z obwiązującymi okresami przechowywania oraz czasowego przechowywania akt przez okres wskazany przez klienta
  • obsługi przechowywanych dokumentów (udostępnianie akt podmiotom przekazującym oraz upoważnionym instytucjom, wydawanie kserokopii za zgodność z oryginałem dokumentów do celów rentowo-emerytalnych itp.)