Kontakt

Adres: Składnica Dokumentów Novis-Trade Sp. z o. o.

Szajnochy 9A   85-738 Bydgoszcz

NIP 967-135-70-99   Regon 341417345

 

Podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą

prosimy o kontakt pod nr tel: 607-165-174 lub 663-023-117

e-mail: novis.skladnica@o2.pl

 

Osoby poszukujące akt osobowych i płacowych byłych pracodawców

prosimy o kontakt pod nr tel: 722-007-975 ( we wtorki i czwartki godz. 11.00-13.00)

e-mail: biuro@novistrade.pl