Kontakt

Adres: Składnica Dokumentów Novis-Trade Sp. z o. o.

Lidzbarska 1  85-145 Bydgoszcz

NIP 967-135-70-99   Regon 341417345

Dyżury od 20 października 2020r pod adresem: ul. Fordońska 199  (budynek  Budopolu), pokój nr 201, II piętro.

Podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą

prosimy o kontakt pod nr tel: 607-165-174 lub 663-023-117

e-mail: novis.skladnica@o2.pl

Osoby poszukujące akt osobowych i płacowych byłych pracodawców

prosimy o kontakt pod nr tel: 722-007-975 ( we wtorki i czwartki godz. 11.00-13.00)

e-mail: biuro@novistrade.pl

Uwaga!

Od 20 października 2020r dyżury ( we wtorki i czwartki w godzinach 11.00-13.00) odbywają się pod adresem:

ul. Fordońska 199 ( budynek  Budopolu), pokój nr 201, II piętro.