Godziny pracy

Dyżury w Składnicy Dokumentów Novis Trade przy ul. Szajnochy 9 A:

Przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie dokumentów we wtorki i czwartki

godz. 11.00 -13.00

tel.: 722 007 975