Godziny pracy

Dyżury w Składnicy Dokumentów Novis Trade przy ul. Fordońskiej 199, pok. 201, II piętro:

Przyjmowanie zgłoszeń oraz wydawanie dokumentów we wtorki i czwartki

godz. 11.00 -13.00

tel.: + 48 722 007 975