Formularz zgłoszeniowy

Poniżej znajduje się plik zgłoszenia o przygotowanie dokumentów. Plik udostępniamy w dwóch najpopularniejszych formatach do wyboru: doc i pdf.
Pobrany dokument należy wypełnić i wysłać na nasz adres listem zwykłym.

Wnioski dotyczące akt pracowniczych:

   

W przypadku zgłoszeń w innej formule prosimy o podawanie nr telefonu kontaktowego. Przyśpieszy to znacznie przygotowanie dokumentów oraz ustalenie formy odbioru i zapłaty.
Ceny za przygotowanie dokumentów są określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r ( Dz. U. 2005 nr 28 poz. 240)

Ceny zamieszczone w rozporządzeniu są cenami netto (należy doliczyć 23% VAT).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050280240/O/D20050240.pdf